แสดงตัวเลือก จังหวัด *
แสดงตัวเลือก อำเภอ *
แสดงตัวเลือก ตำบล *
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ให้สมบูรณ์

ลำดับ ประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ สีรถ ทะเบียนรถ เชื้อเพลิง ลักษณะรถ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ
1
2
3
4
5
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลในทุกหัวข้อให้สมบูรณ์ เพื่อบันทึกข้อมูล
หมายเหตุ : หลักฐานประกอบการขอบัตร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ

2.สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ

3.ภาพถ่ายด้านหน้ารถของรถยนต์ ด้านหลังรถของรถจักรยานยนต์ ที่เห็นป้ายทะเบียน