topic3
line

  VirtualRun1    25650215    25650315  
กองบิน ๔๖ จัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง
ของกองทัพอากาศ Air Force
Virtual Run ๒๐๒๒ อ่านต่อ...
 
กองบิน ๔๖ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม  อ่านต่อ...
 
กองบิน ๔๖ จัดโครงการอบรมความรู้
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม  
ประจำปี ๒๕๖๕ อ่านต่อ..

 

sahakorn25650902

sahakorn25650902 2

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 46
 2. ข่าวบริการกำลังพล ทอ.
 3. ข่าวบริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ


25650227 1

25650227 2

 

 • D20220905
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220902
  การปฏิบัติเมื่อต้องการจอดรถค้างคืนในเขตบริเวณ บก.ทอ.
 • D20220804
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ "มีภารกิจตรวจคัดเลือก ศิษย์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • D20220705
  การรับสมัครและแจ้งกำหนดการทดสอบ โครงการพัฒนาด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ น.ประทวน
 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”
 • C20220920
  กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที พร้อมกันทั่วประเทศ
 • C20220905
  ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 17ปีขึ้นไป และมีสุขภาพแข็งแรง บริจาคโลหิตเพื่อ "ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วย"กับ 🚑🚑หน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในเดือน กันยายน 2565
 • C20220830
  โครงการ “๙๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล”
 • C20220803
  โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ
 • C20220803-1
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์
 • C20220803-2
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดย ศูนย์บริการวัคซีน กองทัพอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับกำลังพล ทอ. เเละ ข้าราชการบำนาญ ทอ.
 • E20220630
  กองทัพอากาศ นำเครื่องบิน F-16 ขึ้นบินลาดตระเวนรบ บริเวณแนวชายแดน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก หลังตรวจพบอากาศยานทางทหาร บินล้ำแดน
 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง
 • 20210928
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ
 • 20210811
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีนำเครื่องบิน SAAB 340 ช่วยลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม