พระบารมีปกเกล้า ชาวกองบิน 46

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินจังหวัดพิษณุโลก

 

พระบารมีปกเกล้า ชาวกองบิน 46

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จประทับเครื่องบินพระที่นั่ง จากสนามบินดอนเมือง พระมหานคร

ถึง สนามบินจังหวัดพิษณุโลก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ในรัฐพิธี เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ และ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์

 

พระบารมีปกเกล้า ชาวกองบิน 46

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นประทับบนแท่นรับการถวายความเคารพ

และทรงตรวจพลทหารกองเกียรติยศ กองทัพภาคที่ ๓ ที่สนามบินจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2517

texthome3

                               ebook1      ebook2     ebook3     ebook4      ebook5