วิสัยทัศน์

ฐานบินปฏิบัติการพิเศษที่เป็นกำลังหลัก
ในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ

ภารกิจ

​​ภารกิจที่สำคัญได้แก่ การฝึกนักบินปฏิบัติการทางยุทธวิธีการฝึกอบรมนักบินลำเลียงเบื้องต้น การปฏิบัติการฝนหลวงตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรยเมล็ดไม้ทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศเพื่อระมัดระวังการทำลายป่าไม้และการบินควบคุมไฟป่า


ผู้บังคับบัญชา 


ข่าวสาร กองบิน 46

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.