ข่าวช่วยเหลือประชาชน


 กองบิน 46 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีประชาราษฏร์ (6/3/929)
     น.อ.อลงกต แต้มประเสริฐ รอง ผบ.บน.46,แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 46 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป,บริการตัดผมฟรี,มอบอุปกรณ์การศึกษา,อุปกรณ์ กีฬา,จักรยาน,ข้าวสาร และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีประชาราษฏร์ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ก.พ.58  อ่านต่อ..

 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านให้กับนายบุญเชิญ อ่านคำเพ็ช ร อดีตทหารกองประจำการ พัน อย.บน.46 (6/3/929)
     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดย แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 46,แผนกช่างโยธา กองบิน 46,ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 และคุณศิริพร แก้วสว่าง ได้มอบเงินช่วยเหลือ 31,000 บาท จัดทำทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการและซ่อมแซมบ้านให้กับนายบุญเชิญ อ่านคำเพ็ชร อดีตทหารกองประจำการ พัน อย.บน.46 ที่พิการจากอุบัติเหตุ ณ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 13 ก.พ.58  อ่านต่อ..

ทั้งหมด..  
    รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

    Wing 46

น.อ.ฐากูร นาครทรรพน.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพน.อ.อนันต์ รัตนสำเนียงน.อ.อลงกต แต้มประเสริฐ

eDLTV โครงการในพระราชดำริ
ศูนย์การเรียนรู้
ค่ายลูกเสือ
ร้านค้าสวัสดิการ แหล่งท่องเที่ยว