ความภาคภูมิใจของกองบิน 46รางวัลนิรภัยการบิน ทอ. 
ประเภทหน่วยบิน ประจำปี 2567

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความทางวิชาการ, รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น, รางวัลนิรภัย, รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ 
และรางวัลหน่วยงานดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปี 2567

โดยในปีนี้ นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกอง 46 เป็นผู้เข้ารับรางวัล นิรภัยการบิน กองทัพอากาศ ประเภทหน่วยบิน ประจำปี 2567 
ณ ห้องรับรองจักรพงษ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


อ่านต่อ

องค์กรคุณธรรม ปี 66

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

​นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา รองผู้บังคับการกองบิน 46 ได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านต่อ

รับโล่ธูปะเตมีย์ และโล่นภาภิวุฒิ 

จากโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 81

​น.อ.ณัฐพงษ์ กันทนงค์ รอง ผบ.บน.46 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ และแสดงความยินดีกับ  น.ต.เจษฏา ลาวัลย์ รอง หน.ผกบ.บก.บน.46 
ที่ได้รับโล่ธูปะเตมีย์ ผลการศึกษายอดเยี่ยม และโล่นภาภิวุฒิ นายทหารนักเรียนยอดเยี่ยม จากโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส


อ่านต่อ

ทหารอาสาที่สามารถสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี 2567

จ.ต.จีระศักดิ์  มาอ่อน

หารกองประจำการที่สามารถสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี 2567

พลฯ ปฏิพล สุทะตั้ง

พลฯ ผณินทร์ ปานโท้

พลฯ พศุตม์ พจนอารี