วิสัยทัศน์ ภารกิจ

 

วิสัยทัศน์

ฐานบินปฏิบัติการพิเศษที่เป็นกำลังหลัก
ในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ 

ภารกิจ

​ภารกิจที่สำคัญได้แก่ การฝึกนักบินปฏิบัติการทางยุทธวิธีการฝึกอบรมนักบินลำเลียงเบื้องต้นการปฏิบัติบัติการฝนหลวงตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรยเมล็ดไม้ทางอากาศการลาดตระเวนทางอากาศเพื่อระมัดระวังการทำลายป่าไม้และการบินควบคุมไฟป่า